Vad är ADHD

Vad är Adhd?  
Adhd för mig är ingen funktionsnedsättning!, dock så har det ändå gett mig enormt mycket problem genom åren. 
En nära person sa en gång, -Medan dom allra flesta går rakt fram så måste du lära dig "sick sacka" precis som i en slalombacke.
Och lika riktigt så blev de så och jag kan lova dig att jag kraschade många gånger men när jag lika lärde mig att svänga och parera i puckel pisten så kunde jag ta kurvor som ingen annan och motgångar också! 
Nu i dag kan jag förvandla en impuls till något mycket bra och även har jag lärt mig att ha långtråkigt, de kanske kan te sig otroligt men kan jag kan du!. Jag tror att de största problemet med att ha långtråkigt är ångest, för när jag stannade upp och fick långtråkigt så kom ångesten, på så sätt blev mina impulser än en gång en styrka och höll mig flytande. Tack impuls. 


De är inte bara minus och heller inte plus, som för alla inte sant ?ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av bristande uppmärksamhet och hyper- eller hypoaktivitet. Det finns tre varianter av ADHD: en som innebär att man har koncentrationssvårigheter och tenderar att vara inobservant på sin omgivning, en som innebär att man är hyperaktiv och impulsiv, och en som innebär att man har båda de tidigare nämnda sorternas svårigheter.
Namnet ADHD kommer ifrån DSM-IV, den diagnostiska manual som vanligtvis används för psykiska sjukdomar, och kallas i den svenska översättningen för "Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet". En diagnos liknande ADHD utan hyperaktivitet är Attention-Deficit Disorder (ADD).[1]
ADHD är ett omdiskuterat begrepp. De flesta är överens om att termen är relevant som uttryck för en samlad symptombild. Vad som orsakar dessa symtom och vad som är lämplig behandling är inte slutligt fastställt. Diagnosen sätts när vissa symptomkriterier är uppfyllda, och kan t ex gå till så att en psykolog utreder patienten och genom intervjuer och tester avgör om kriterierna för ADHD-diagnos är uppfyllda. Om beteendet har sin grund i en hjärndysfunktion, uppväxtmiljön, en kombination av dessa eller någon annan faktor, kan i dagsläget inte definitivt avgöras.
Alexander Crichton är den förste personen i den medicinska historiken vi idag känner till som beskrivit grundsymptomen på ADHD med dess olika grader av ouppmärksamhet.


www.blogwalk.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar